Bax Music | De specialist in studio & recording
Bax Music | De specialist in studio & recording

Privacy & Disclaimer

Podplaza.nl is met volledige zorg en aandacht samengesteld. Doch bestaat de mogelijkheid dat de gedeelde informatie onvolledig en/of foutief is. Er kunnen aan Podplaza.nl geen rechten worden ontleend op deze gedeelde informatie. Tevens kan Podplaza.nl ten alle tijden de informatie op de website, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen en/of aanvullen.

Het is ten strengste verboden om auteursrechtelijke informatie en beeldmateriaal van Podplaza.nl openlijk te maken, te archiveren of te delen, zonder voorafgaand akkoord van Podplaza.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die als gevolg van beslissingen en/of daden gebaseerd op door ons gedeelde informatie is ontstaan, aanvaarden wij niet. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het mogelijk slecht of niet functioneren van de website. Op Podplaza.nl wordt gebruik gemaakt van links waarmee u naar externe websites wordt doorverwezen. Deze websites vallen niet onder ons beheer. Podplaza.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid over het functioneren van deze externe websites, alsmede de inhoud en kwaliteit die daarop geboden worden.

Cookies

Podplaza .nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw harddisk en worden doorgestuurd naar uw webbrowser. Deze tekstbestanden bevatten geen persoonsinformatie en worden enkel gebruikt voor de informatie over uw bezoek aan onze website. Indien u het optimale uit Podplaza.nl wilt halen, dient u deze cookies te accepteren.

Privacy

Op Podplaza.nl maken wij gebruik van advertentiebedrijven. Deze vertonen advertenties bij uw bezoek aan onze website. De mogelijkheid bestaat hierdoor dat u advertenties te zien krijgt waar u geen interesse in heeft. Deze advertentiebedrijven maken ook geen gebruik van uw persoonsinformatie maar enkel de informatie over uw bezoek aan de website.

Podplaza.nl houdt het recht deze privacy & disclaimer ten alle tijden aan te passen, indien zich in de wet of ons beleid wijzigingen voordoen. Daarnaast is deze privacy & disclaimer uitsluitend geldig voor Podplaza.nl en niet voor de websites waar u naar wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.